Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä kotisivujamme.

1. MILLAISIA TIETOJA MINUSTA KERÄTÄÄN?

Erä-Aitta (Y-1948914-19) kerää käyttäjästä ainostaan verkkokaupan tilauksien kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot näkyvät annettavassa tilauslomakkeessa. Yksilöityjä tietoja ovat esim. henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen viestin sisältö, käyttäjän IP-osoite, viestin lähetysaika ja päivämäärä.

2. MISTÄ LÄHTEISTÄ TIETOJANI KERÄTÄÄN?

Henkilötiedot kerätään vain ja ainostaan käyttäjältä itseltään.

3. MIHIN TARKOITUKSEEN TIETOJANI KÄYTETÄÄN?

Käsittelemme kerättyjä tietoja ainostaan verkkokaupan tilausten käsittelyyn.

4. MITEN TIETOJANI SÄILYTETÄÄN JA KUINKA KAUAN?

Tietoja säilytetään ainoastaan verkkokaupan hallintaan tarkoitetulla rekisterillä. Kerättyjä tietoja ei tallenneta mihinkään erillisiin tietovarastoihin eikä rekistereihin. Kerättyjä tietoja säilytetään ainostaan tarpeellisen ajan, tuotteen takuuajan verran esim. 1 vuosi.

5. KUKA KÄSITTELEE TIETOJANI?

Tietojen käsittely tapahtuu Erä-Aitan työntekijöiden toimesta, voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

6. LUOVUTETAANKO TIETOJANI KOLMANSILLE OSAPUOLILLE?

Erä-Aitta ei myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Voimme
kuitenkin luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

7. MITEN TIETONI SUOJATAAN?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näitä keinoja
ovat muun muassa palomuurit, salaustekniikat, turvalliset salasanat, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan
henkilöstön ohjeistaminen.

9. MILLAISIA MAHDOLLISUUKSIA MINULLA ON VAIKUTTAA?

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Asiakas voi tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä Erä-Aittaan. Tarkistusoikeus on voimassaolevan lainsäädännön mukainen.

10. MIHIN VOIN OTTAA YHTEYTTÄ?

Tietosuoja-asioissa voit lähestyä Erä-Aittaa sähköpostitse osoitteeseen ; info@era-aitta.fi tai ottamalla yhteyttä; Erä-Aitta, Tuomaankuja 4, 55100 Imatra.

.